Aktualności

Psychoterapia i jej wpływ na różne rodzaje uzależnień

Sezon rozgrywek sportowych jest w pełni. Gracz może znaleźć całe mnóstwo atrakcyjnych ofert, jakie udostępniają na przykład bukmacherzy puchar Polski. W tym tekście zajmiemy się jednak ciemniejszą stroną zakładów sportowych, a mianowicie uzależnieniami. Czytelnik pozna też najważniejsze nurty terapii oraz dowie się, jak przebiega leczenie nałogu w przypadku każdego z nich.

Czy w leczeniu uzależnień stosuje się psychoterapię?

Zakłady bukmacherskie na puchar Polski oraz inne rodzaje zakładów sportowych to coś, co lubi każdy z nas. W końcu emocje związane ze śledzeniem samych rozgrywek same w sobie stanowią już potężny impuls. A jeśli dodać do tego możliwość wygrania pieniędzy, to frajda staje się wręcz podwójna. Szczegółowe informacje poświęcone zakładom sportowym oraz ich bezpieczeństwu gracz może znaleźć na wartościowych stronach o tej tematyce. Przykładowo zobacz na oszustwo.info.

Warto jednak zdawać sobie przy tym sprawę, że nawet pozornie niewinne obstawianie pucharu Polski de facto również stanowi formę hazardu. Ten ostatni zaś dysponuje dość sporym potencjałem uzależniającym. Mechanizmy powstawania uzależnień są rozmaite i w sporej mierze zależą od indywidualnych predyspozycji danej osoby.

Co do zasady, uzależnienie od hazardu ma charakter psychologiczny. Mówiąc inaczej, uzależniamy się od określonego bodźca emocjonalnego, który ubarwia nasze codzienne życie, ale jest także w stanie je doszczętnie zrujnować – zresztą tak samo, jak nasze finanse. W tym wymiarze więc uzależnienia od hazardu oraz zakładów sportowych różnią się znacząco od na przykład uzależnień od alkoholu bądź narkotyków, gdzie w grę wchodzi również czynnik fizjologiczny.

Oznacza to, że psychoterapia w leczeniu uzależnienia od hazardu jest nie tylko wskazana, ale będzie stanowić wręcz główny element procesu wychodzenia z nałogu. Osoba szukająca pomocy powinna jednak wiedzieć także, że istnieją różne nurty terapii, które różnią się nie tylko metodologią, ale też zakresem ich stosowalności.

Jakie są rodzaje psychoterapii i jaki rodzaj jest pomocny w leczeniu uzależnień?

W fachowej literaturze wyróżnia się aż kilkanaście różnych metodologii w zakresie psychoterapii. Niektóre z nich są jednak całkowicie niszowe i praktycznie nie stosuje się ich w praktyce (jak np. terapia wywodząca się z psychoanalizy w ujęciu Lacana). Inne z kolei są co prawda stosowane, jednak nie w Polsce. Przykładowo: znalezienie terapeuty specjalizującego się w terapii w ujęciu Ericksona lub też w psychoterapii egzystencjalnej może być bardzo trudne, zwłaszcza w mniejszych miastach.

Tak naprawdę więc można wyróżnić trzy najbardziej fundamentalne nurty terapii psychologicznej, które po pierwsze są powszechnie dostępne w naszym kraju, a po drugie sprawdzają się w szeroko pojętym leczeniu uzależnień. Są to następujące ujęcia:

  • terapia w ujęciu psychoanalitycznym: wywodzi się niemal wprost z koncepcji Freuda oraz jego następców, którzy rewolucjonizowali psychoanalizę, często korygując błędne założenia założyciela oraz dodając własne elementy (najważniejsze nazwiska to Anna Freud, Karen Horney, Erich Fromm). Terapia w tym ujęciu cechuje się dużą koncentracją na procesach myślowych oraz analizie emocji, marzeń sennych, codziennych przyzwyczajeń, a także patologicznych mechanizmów myślowych/emocjonalnych/behawioralnych;
  • terapia w ujęciu psychodynamicznym: najbardziej powszechny z nurtów. Również ma swoje źródła we freudowskiej psychoanalizie, jednak znacząco odróżnia się od tego nurtu. Ujęcie psychodynamiczne kładzie nacisk na dotarcie do skrywanych emocji pacjenta, nieprzeżytych traum oraz innych patologicznych mechanizmów emocjonalnych, które w codziennym życiu nie ujawniają się w sposób bezpośredni. Celem nie jest tutaj wyłącznie czyste zrozumienie własnej psychiki, ale również swego rodzaju „przeżycie” emocji, które leżą u podstaw różnego rodzaju patologicznych mechanizmów;
  • terapia w ujęciu behawioralno-poznawczym: w odróżnieniu od dwóch poprzednich, ten nurt nie ma nic wspólnego z koncepcjami Freuda. Co więcej, nie przyjmuje się tutaj takich założeń, jak np. podświadomość czy istnienie skrywanych traum emocjonalnych. Na czym więc koncentruje się ujęcie behawioralne-poznawcze? Celem jest nade wszystko analiza mechanizmów zachowania pacjenta, zrozumienie ich, a następnie korekta tych mechanizmów behawioralnych, które mają charakter patologiczny. Warto dodać, że terapia w ujęciu behawioralno-poznawczym jest uznawana za wysoce efektywną w leczeniu uzależnień oraz różnego rodzaju fobii, natręctw czy stanów lękowych. Uznaje się ją także za najbardziej naukowy nurt.

Który z opisanych rodzajów terapii wybrać? To zależy. Ujęcie behawioralno-poznawcze jest co prawda efektywne, jednak odznacza się dość ograniczonym zasięgiem. Ta forma nie okaże się skuteczna wówczas, gdy skłonności do nałogów są zakorzenione głębiej np. w nieprawidłowych strukturach osobowości pacjenta. W przypadku natomiast ujęć psychoanalitycznego oraz psychodynamicznego trzeba liczyć się z długim czasem trwania terapii, a także koniecznością sporego wysiłku ze strony pacjenta.

Czy psychoterapia w leczeniu uzależnień jest dostępna na NFZ?

W Polsce można korzystać z refundowanej terapii indywidualnej. Istnieją także specjalne ośrodki leczenia uzależnień, gdzie również stosuje się terapię. Problemem jest oczywiście dostępność. W przypadku państwowej służby zdrowia niestety trzeba liczyć się z długim czasem oczekiwania.

Jeśli natomiast pacjent zdecyduje się na terapię prywatną, będzie to wiązać się z relatywnie sporym kosztem. Godzina u dobrego, certyfikowanego terapeuty to koszt mniej więcej 150-250 złotych, zależnie od miasta.

Konkluzja

Jak widać, chociaż różne rodzaje zakładów sportowych, a w tym również zakłady na puchar Polski stanowią świetną rozrywkę, to jednak mogą wiązać się także z pewnym ryzykiem dla naszego zdrowia. Jeśli mamy wrażenie, że przysłowiowa „gra u buka” powoli zaczyna wymykać się spod kontroli, należy po prostu zrezygnować z dalszego obstawiania. Jeżeli zaś problem jest poważniejszy, konieczne będzie poszukanie profesjonalnej pomocy. Nie warto z tym zwlekać, ponieważ im szybciej nałóg zostanie poddany leczeniu, tym mniejsze spustoszenie zdoła wywołać w naszym życiu.

Stwierdzono, że psychoterapia i ciężki uraz zmniejszają częstość nawrotów psychiatrycznych u pacjentów z BM

Rzeczywiście, przypadki BM były główną przyczyną samobójstw w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. Рsychoterapia na nfz warszaw Niemniej jednak BMD, ze swoją bezprecedensową koncentracją obecnych nadużyć i tym, co określa się jako „właściwe dawkowanie”, jest niezwykle niepokojące. Oprócz BCP i ADB stwierdza się również inne problematyczne polimorfizmy HOMA + związane z patologicznymi i patologicznymi korelatami chorobowości lub śmiertelności psychiatrycznej, w III klasie epidemii i charakteryzujące się utrzymującymi się zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami lękowymi i “ nieprawdopodobnym nasileniem objawów psychotycznych ”, brzemię przepisanego uzależnienia od narkotyków ”, a ostatnio z psychotycznymi stanami klinicznymi. Ponadto związek rodzinny między polimorfizmami HOMA + a rozwojem psychoz jest wyraźnym wskazaniem, że zaburzenia psychiczne grup społecznych powinny być uwzględniane w przyszłych badaniach prospektywnych jako psychospołeczne czynniki ryzyka. Nie ma przekonujących dowodów na związek z ryzykownymi zachowaniami w wiejskich populacjach psychiatrycznych w Wielkiej Brytanii [12] – [15]. Obecny charakter zaburzeń polimorfizmu DSM-IV HOMA + rodzi pytania dotyczące występowania wyniszczających zaburzeń psychicznych wśród pacjentów leczonych HOMA +. Dzieje się tak zwłaszcza dlatego, że psychoza zapewnia najwyższe ryzyko zachorowalności i śmiertelności psychiatrycznej [18], co stanowi czynnik ryzyka dla psychoz związanych z ostrą psychozą [21], która została zidentyfikowana jako rzeczywisty czynnik ryzyka w leczeniu psychoz u innych zaburzenia [22]. Ponadto wysoka częstość występowania historii psychiatrycznej w naszym badaniu sugeruje, że przewlekły wywiad psychiatryczny może niekorzystnie wpływać na szlaki nerwowe zaangażowane w stresory życiowe, w tym funkcje twarzy, naczyń i układu odpornościowego [23] – [26], potencjalnie wpływając na nastrój i utratę pamięci [27]. Metody BMD uznano za drugorzędny wynik w badaniach retrospektywnych, ale metaanalizy przeprowadzono w badaniach prospektywnych, odrębnych od niniejszego badania. Diagnozę depresji klinicznej typu I postawiono we wstępnym badaniu w okresie od 4 do 7 lat obserwacji [29]. U wszystkich pacjentów rozpoznano TMDD. Ta standardowa diagnostyka jest oparta na nieco zmodyfikowanej ręcznej metodzie diagnostycznej. ADM, czynnik A (nadtyp m) i patologiczny czynnik ryzyka zostały również ocenione po wywiadach w trzech próbach z subpopulacji populacji. We wszystkich siedmiu próbach demograficznych nie było związku „wszystkich” z każdego segmentu demograficznego z ryzykiem rozwoju psychozy; w obu populacjach nie stwierdzono związku schizofrenii z fizycznym stopniem zaburzenia psychotycznego [30]. W niniejszej pracy zbadano wpływ BMD na wcześniejsze objawy w próbie mężczyzn w momencie ostatniego zaostrzenia objawów na wiek, w którym wystąpiły pierwsze objawy. Postawiono hipotezę, że zmniejszy to ryzyko rozwoju psychozy i zmniejszy zachorowalność i śmiertelność związaną z przewlekłymi skutkami. Korzystanie z MEDLINE, złożonego brytyjskiego standardowego badania opieki zdrowotnej i alternatywnych badań fenomenologii psychiatrycznej (APQS) („Guide to Clinical Trials” lub „ARC”) do psychiatrycznej diagnozy psychiatrycznej, jest uważane za ważny sposób oceny ryzyka i powinno być dostępne we wszystkich placówkach (kategorie wyników były brane oddzielnie). Stronniczość badania była znacząca w przypadku kobiet i młodszych kobiet, na co wskazuje bardziej istotny trend dotyczący mężczyzn, któremu towarzyszył niższy trend kobiet w dowolnym momencie oceny ryzyka. Był on najbardziej istotny u osób z ponadprzeciętnym BMI (≤25 kg / m2), przy czym wskaźnik ten był najwyższy w najstarszym wieku 30–39 lat. Metaanaliza nie obejmowała analizy pacjentów z najczęstszymi chorobami nowotworowymi, takimi jak rak piersi (CRC 4031), płuca (2054–6201), rak przysadki mózgowej (6708), móżdżek i jelita (6110–2037) i endometrium (HOMA-IR, 1587–2088). We wszystkich badaniach we wszystkich ośrodkach przeprowadzono analizy z wykorzystaniem modeli proporcjonalnego hazardu powtórzeń Coxa oraz w celu określenia wartości p-odpowiedzi dawka-odpowiedź dla badanej populacji kliniczno-kontrolnej, modele regresji kowariancji [19] i ograniczone rozkłady prawdopodobieństwa [20, 22] z osobami w tym samym wieku na początku badania. W metaanalizie HAMAS wykluczono płeć i raka piersi z analizy (4 nowotwory w 1 populacji kontrolnej porównywano tylko z 11 osobno, a wyższe ryzyko raka per se obserwowano również w innych badaniach). Wykonano sekcję zwłok w celu zbadania zmian chirurgicznych u pacjentów oraz czynników ryzyka nawrotu. W warunkach laboratoryjnych 5 ‘X 5’ nie stwierdzono choroby otwartej rany u 35 pacjentów, ze 100% prawdopodobieństwem dojrzewania u 80 pacjentów. Kontynuacja trwająca 8 miesięcy była prowadzona przez 66 dni, przy czym pierwszy odcinek odcinka nadal był ważny przez dwa tygodnie i może mieć znaczenie kliniczne u wielu pacjentów. Skan strukturalny boreliozy

Psychoterapia Dzieci I Młodzieży – Pracownia Psychoterapii Healio – Justyna Rać

Psychoterapia dzieci i młodzieży to najczęściej spotkania w cyklu krótkoterminowym, obejmujące od kilku do kilkudziesięciu spotkań indywidualnych lub w obecności opiekuna/rodzica. Psychoterapia prowadzona jest w formie regularnych, indywidualnych spotkań terapeuty z dzieckiem/nastolatkiem. Pomoc medyczna prowadzona jest przez dyplomowana psychoterapeutkę oraz dr hab psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole podstawowej, przedszkolach i gabinecie terapeutycznym, gdzie prowadziła pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, jak również psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Psychoterapia dzieci i młodzieży rozpoczyna się zwykle od dwóch do trzech spotkań konsultacyjnych. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji z rodzicem/ opiekunem w celu zapoznania się ze zgłaszanym problemem oraz ustalenia oczekiwań i celu terapii. Sens psychoterapii dzieci polega więc na aktywnej współpracy z dorosłym opiekunem. Na czym polega psychoterapia młodzieży? Na czym polega psychoterapia dzieci i młodzieży?

Proponowana przeze mnie psychoterapia dzieci młodzieży Swarzędzu ma szczególny charakter i polega na współpracy z rodzicami oraz nauczycielami. Psychoterapeuta spotyka się najczęściej najpierw z rodzicami. Psychoterapeuta młodzieżowy przedstawi możliwości, w jaki sposób może pomóc. Psycholog młodzieżowy chwiali rozwój podopiecznych. Psychoterapeuta ma możliwość kontrolować i blokować niekorzystne emocje które wpływają na rozwój dziecka. Podczas spotkań terapeutycznych dziecko ma możliwość wyrażania siebie w różnych formach ekspresji (rysowaniu, układaniu, zabawie wybranymi przedmiotami, nadawaniu ról itp.). Psychoterapia dziecka oparta jest na naturalnej jego aktywności, czyli zabawie. Po tych spotkaniach terapeuta proponuje optymalną formę pomocy dla dziecka i rodziny. Poprzez rozmowę i zabawę terapeuta ma możliwość zaobserwowania sposobu przeżywania i sposobów radzenia sobie z trudnościami . Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, certyfikowany terapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Motywującego. Psychoterapia indywidualna, terapia par i małżeństw, psychoterapia młodzieży, socjoterapia dzieci prowadzone są pod stałą superwizją, prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii psychodynamicznej.

Zajęcia prowadzone będą w Instytucie Psychologii UKSW. Odbyła czteroletnie szkolenie terapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii analitycznej, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak również w grupie. Prowadziła grupy psychoterapeutyczne i rozwojowe dla dorosłych, psychoterapię dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem metod twórczych (praca z ciałem, taniec i ruch, rysunek). Pomoc małym dzieciom, od urodzenia do 3 roku życia, wiąże się z wczesną relacją między dzieckiem a rodzicem, w związku z czym praca terapeutyczna zazwyczaj odbywa się w diadzie matka-dziecko. Poprzez budowanie zaufania i relacji między dzieckiem a terapeutą możliwa staje się praca nad zmianą odnośnie sposobu myślenia przeżywania i funkcjonowania w społeczeństwie. To budowanie tożsamości młodego człowieka i zmiany jakie się z tym wiążą. Spotkanie terapeutyczne w tak młodym wieku potrafią przynieść ogromne zmiany.

Jedną dróg do zmiany przeżywania i lepszego rozumienia siebie jest psychoterapia. Ich celem jest zarówno omówienie tego, co aktualnie się dzieje w procesie terapeutycznym, jaki i pogłębienie rozumienia zachowań dziecka przez rodziców/opiekunów. Rolą terapeuty jest obserwowanie wzorca relacji, jaki dziecko wnosi na spotkania, interpretowanie i nadawanie rozumienia spontanicznej aktywności dziecka, co pomaga zrozumieć mu otaczający go świat. Sesje terapeutyczne oparte są na rozmowie, a zadaniem terapeuty jest interpretowanie oraz nadawanie znaczenia różnym zachowaniom adolescenta. Jest procesem leczenia, w którym wykorzystuje się środki psychologiczne oraz kompetencje terapeuty dziecięcego. Jest to forma leczenia, skupiająca się nie tylko na usunięciu objawów zewnętrznych (np. izolacji lub ataków złości), ale również przyczyn owych zachowań. Przede wszystkim wzbogacić i doskonalić nabytą dotychczas wiedzę i umiejętności terapeuty, a także wyposażyć w odpowiednie narzędzia do pracy, niezbędne w kontekście prawidłowego rozwoju, jak również dysfunkcji w młodym wieku. Na pierwszych sesjach formułowana jest diagnoza, a przede wszystkim nawiązywana jest relacja i kontakt z dzieckiem.

W przypadku, kiedy dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, istnieje możliwość obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Pomoc psychoterapeuty obejmuje indywidualną pracę z dzieckiem i nastolatkiem, jak również psychoedukację dla rodzica/opiekuna, dającą możliwość rozwoju własnych umiejętności wychowawczych. Z pomoc psychologa szkolnego możesz skorzystać bez niczyjej zgody. Sposobem na to jest porada i wsparcie psychologa. Koszty realizacji 100 h rozwoju osobistego oraz 360 h stażu kierunkowego nie są finansowane w ramach programu. W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów 740 h zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym koszty opłat za uczestnictwo w szkoleniu, koszty noclegów oraz wyżywienia. Na całość procesu specjalizacyjnego składa się 840 h zajęć teoretyczno-praktycznych (460 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych, przy czym nie mniej niż 220 godzin przeznaczonych jest na problemy psychoterapii dzieci i młodzieży, 280 godzin superwizji, przy czym co najmniej 100 godzin przeznaczonych na superwizję terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, 100 h rozwoju osobistego) oraz 360 godzin stażu kierunkowego w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem z użyciem psychoterapii.

Scroll to top