Usługi

Usługi

Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy na każdym etapie Twojego życia.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest powszechnym podejściem we współczesnej psychoterapii. Psychoterapia behawioralna koncentruje się na teorii uczenia się, jak również na koncepcjach warunkowania klasycznego i operacyjnego. Ten rodzaj psychoterapii opiera się na założeniu, że objawy niektórych chorób psychicznych są spowodowane niewłaściwie rozwiniętymi umiejętnościami.

Celem psychoterapii behawioralnej jest pomoc klientowi w eliminowaniu niezdrowych zachowań i doskonaleniu cennych umiejętności behawioralnych. Najczęstsze zastosowania terapii behawioralnej to leczenie fobii, problemów behawioralnych i uzależnień – czyli sytuacji, w których konkretny objaw może być zidentyfikowany jako “cel” interwencji terapeutycznej.Teoria behawioryzmu służy jako podstawa teoretyczna psychoterapii behawioralnej.

Terapia behawioralna może być stosowana w połączeniu z psychoterapią poznawczą lub jako samodzielne leczenie. Psychoterapia behawioralna jest rodzajem psychoterapii, która jest zarówno dyrektywna, jak i zorganizowana. Analiza zachowania, opis środków potrzebnych do korekty zachowania, przyrostowy trening nowych umiejętności behawioralnych oraz zastosowanie nowych umiejętności behawioralnych w życiu to fazy terapii.

Podstawowym celem terapii behawioralnej jest poprawa zachowania pacjenta, a nie zrozumienie przyczyn jego problemów. Poprawa następuje szybciej i jest bardziej konkretna w terapii behawioralnej niż w innych formach psychoterapii. Nawet w przypadku długotrwałych chorób możliwy jest szybki postęp. Jako źródło wiedzy wykorzystano Wikipedia.org.

Terapia poznawczo-analityczna

Anthony Ryle założył w Wielkiej Brytanii terapię poznawczo-analityczną, formę terapii psychologicznej. Terapia poznawcza to podejście dyrektywne, zorganizowane, zorientowane na cel, koncentrujące się na poznawczym modelu określonego stanu psychicznego lub nieprawidłowego zachowania i obejmujące szereg strategii, zarówno oryginalnych, jak i zapożyczonych z innych podejść psychoterapeutycznych: Psychodrama, terapia Gestalt,
terapii behawioralnej i terapii skoncentrowanej na kliencie. Terapię poznawczą wyróżnia rygorystyczne eksperymentalne testowanie wszystkich teoretycznych założeń, na których koncentrują się jej koncepcje terapeutyczne, a także wnikliwa ocena jej skuteczności.

Od terapii psychoanalitycznej odróżnia ją przede wszystkim fakt, że materiał terapii poznawczej charakteryzuje się problematyką “tu i teraz”. W przeciwieństwie do psychoanalityków, terapeuci poznawczy nie przywiązują dużej wagi do wspomnień pacjenta z dzieciństwa; zamiast tego, terapeuta poznawczy skupia się przede wszystkim na myślach i uczuciach pacjenta zarówno przed sesją, jak i w przerwach między sesjami.

Różnica między psychoterapią poznawczą a behawioralną polega na tym, że psychoterapia poznawcza zwraca większą uwagę na wewnętrzne (psychiczne) doświadczenia pacjenta, jego emocje, uczucia, oczekiwania, marzenia i postawy. Jako źródło wiedzy wykorzystano Wikipedia.org.

Terapia Gestalt

Terapia Gestalt jest techniką psychoterapii skoncentrowaną na metodach eksperymentalno-fenomenologicznych i egzystencjalnych. Terapia Gestalt nie jest gałęzią psychologii Gestalt, która jest wykorzystywana w praktyce, ale zawiera niektóre z jej koncepcji.

Podstawową metodą terapii Gestalt jest metoda eksperymentalno-fenomenologiczna: klientowi zaleca się przeprowadzanie eksperymentów i obserwowanie zjawisk, które pojawiają się w wyniku tych eksperymentów podczas terapii Gestalt. Na przykład, klient może zostać poproszony o opisanie wydarzenia z jego życia lub problem jako eksperyment, po prostu mówiąc o tym, lub wyobrażając sobie i opisując hipotetyczny scenariusz i jak pacjent będzie działać w nim. Informacje zostały zaczerpnięte z wikipedia.org.

Scroll to top