Psychoterapia Dzieci I Młodzieży – Pracownia Psychoterapii Healio – Justyna Rać

psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży to najczęściej spotkania w cyklu krótkoterminowym, obejmujące od kilku do kilkudziesięciu spotkań indywidualnych lub w obecności opiekuna/rodzica. Psychoterapia prowadzona jest w formie regularnych, indywidualnych spotkań terapeuty z dzieckiem/nastolatkiem. Pomoc medyczna prowadzona jest przez dyplomowana psychoterapeutkę oraz dr hab psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole podstawowej, przedszkolach i gabinecie terapeutycznym, gdzie prowadziła pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, jak również psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Psychoterapia dzieci i młodzieży rozpoczyna się zwykle od dwóch do trzech spotkań konsultacyjnych. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji z rodzicem/ opiekunem w celu zapoznania się ze zgłaszanym problemem oraz ustalenia oczekiwań i celu terapii. Sens psychoterapii dzieci polega więc na aktywnej współpracy z dorosłym opiekunem. Na czym polega psychoterapia młodzieży? Na czym polega psychoterapia dzieci i młodzieży?

Proponowana przeze mnie psychoterapia dzieci młodzieży Swarzędzu ma szczególny charakter i polega na współpracy z rodzicami oraz nauczycielami. Psychoterapeuta spotyka się najczęściej najpierw z rodzicami. Psychoterapeuta młodzieżowy przedstawi możliwości, w jaki sposób może pomóc. Psycholog młodzieżowy chwiali rozwój podopiecznych. Psychoterapeuta ma możliwość kontrolować i blokować niekorzystne emocje które wpływają na rozwój dziecka. Podczas spotkań terapeutycznych dziecko ma możliwość wyrażania siebie w różnych formach ekspresji (rysowaniu, układaniu, zabawie wybranymi przedmiotami, nadawaniu ról itp.). Psychoterapia dziecka oparta jest na naturalnej jego aktywności, czyli zabawie. Po tych spotkaniach terapeuta proponuje optymalną formę pomocy dla dziecka i rodziny. Poprzez rozmowę i zabawę terapeuta ma możliwość zaobserwowania sposobu przeżywania i sposobów radzenia sobie z trudnościami . Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, certyfikowany terapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Motywującego. Psychoterapia indywidualna, terapia par i małżeństw, psychoterapia młodzieży, socjoterapia dzieci prowadzone są pod stałą superwizją, prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii psychodynamicznej.

Zajęcia prowadzone będą w Instytucie Psychologii UKSW. Odbyła czteroletnie szkolenie terapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii analitycznej, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak również w grupie. Prowadziła grupy psychoterapeutyczne i rozwojowe dla dorosłych, psychoterapię dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem metod twórczych (praca z ciałem, taniec i ruch, rysunek). Pomoc małym dzieciom, od urodzenia do 3 roku życia, wiąże się z wczesną relacją między dzieckiem a rodzicem, w związku z czym praca terapeutyczna zazwyczaj odbywa się w diadzie matka-dziecko. Poprzez budowanie zaufania i relacji między dzieckiem a terapeutą możliwa staje się praca nad zmianą odnośnie sposobu myślenia przeżywania i funkcjonowania w społeczeństwie. To budowanie tożsamości młodego człowieka i zmiany jakie się z tym wiążą. Spotkanie terapeutyczne w tak młodym wieku potrafią przynieść ogromne zmiany.

Jedną dróg do zmiany przeżywania i lepszego rozumienia siebie jest psychoterapia. Ich celem jest zarówno omówienie tego, co aktualnie się dzieje w procesie terapeutycznym, jaki i pogłębienie rozumienia zachowań dziecka przez rodziców/opiekunów. Rolą terapeuty jest obserwowanie wzorca relacji, jaki dziecko wnosi na spotkania, interpretowanie i nadawanie rozumienia spontanicznej aktywności dziecka, co pomaga zrozumieć mu otaczający go świat. Sesje terapeutyczne oparte są na rozmowie, a zadaniem terapeuty jest interpretowanie oraz nadawanie znaczenia różnym zachowaniom adolescenta. Jest procesem leczenia, w którym wykorzystuje się środki psychologiczne oraz kompetencje terapeuty dziecięcego. Jest to forma leczenia, skupiająca się nie tylko na usunięciu objawów zewnętrznych (np. izolacji lub ataków złości), ale również przyczyn owych zachowań. Przede wszystkim wzbogacić i doskonalić nabytą dotychczas wiedzę i umiejętności terapeuty, a także wyposażyć w odpowiednie narzędzia do pracy, niezbędne w kontekście prawidłowego rozwoju, jak również dysfunkcji w młodym wieku. Na pierwszych sesjach formułowana jest diagnoza, a przede wszystkim nawiązywana jest relacja i kontakt z dzieckiem.

W przypadku, kiedy dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, istnieje możliwość obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Pomoc psychoterapeuty obejmuje indywidualną pracę z dzieckiem i nastolatkiem, jak również psychoedukację dla rodzica/opiekuna, dającą możliwość rozwoju własnych umiejętności wychowawczych. Z pomoc psychologa szkolnego możesz skorzystać bez niczyjej zgody. Sposobem na to jest porada i wsparcie psychologa. Koszty realizacji 100 h rozwoju osobistego oraz 360 h stażu kierunkowego nie są finansowane w ramach programu. W ramach programu POWER osoby specjalizujące się uzyskają finansowanie kosztów 740 h zajęć teoretyczno-praktycznych, w tym koszty opłat za uczestnictwo w szkoleniu, koszty noclegów oraz wyżywienia. Na całość procesu specjalizacyjnego składa się 840 h zajęć teoretyczno-praktycznych (460 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych, przy czym nie mniej niż 220 godzin przeznaczonych jest na problemy psychoterapii dzieci i młodzieży, 280 godzin superwizji, przy czym co najmniej 100 godzin przeznaczonych na superwizję terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, 100 h rozwoju osobistego) oraz 360 godzin stażu kierunkowego w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem z użyciem psychoterapii.

Psychoterapia Dzieci I Młodzieży – Pracownia Psychoterapii Healio – Justyna Rać

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 17 =

Scroll to top