O mnie

Swoje doświadczenie i umiejętności terapeutyczne zdobyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, z którym jestem związana od kilku lat. Instytut ten zrzeszony jest w takich organizacjach jak FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Nadrzędną kwestią pracy terapeutycznej Instytutu i jego terapeutów jest ścisłe przestrzeganie zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Psychoterapeuty Gestalt. Poprzez uczestnictwo w stażu klinicznym na Oddziale Psychiatrycznym Krakowskiego Szpitala Wojskowego, mogłam doświadczyć kontaktu z osobami o bardzo zróżnicowanych typach zaburzeń funkcjonowania, co pozwoliło mi  zdobyć wiele cennych wskazówek i poszerzyć warsztat własnej pracy terapeutycznej.

Obecnie jestem założycielką i dyrektorem Ośrodka Terapii i Rozwoju „Harmonia”, gdzie każda z osób sięgających po fachową pomoc znajdzie coś dla siebie. Prócz psychoterapii indywidualnej prowadzonej w różnych nurtach, poprzez terapię wielorodzinną, seksuologiczną, pełną diagnozę psychologiczną i opiekę psychiatryczną ofertę poszerzyłam o warsztaty zajęciowe, grupy terapeutyczne  dla każdej grupy wiekowej . www.harmonia-krakow.pl

CERT

Od wielu lat interesują mnie szeroko rozumiane zagadnienia psychiki ludzkiej, między innymi motywy zachowań, czynniki warunkujące osobowość, jak również aspekty duchowe naszej egzystencji.

Terapeuta Gestalt - Anna Styrna

Aby poszerzyć pole własnego samopoznania oraz pogłębić wiedzę na temat relacji międzyludzkich, a także zbadać rolę i wpływ wymiaru duchowości na nasze życie, uczestniczyłam w różnego typu warsztatach rozwoju osobistego. To doświadczenie pozwoliło mi na wyjątkowo głębokie przeżycie samej siebie, a także w relacji z innymi osobami, wywołując fascynację i zachwyt nad pięknem i wielowymiarowością istoty ludzkiej. Wierzę, że każdy z nas ma olbrzymi potencjał możliwości stworzenia swojego Ja autentycznym, a otaczającego świata takim, aby egzystencja w nim miała głębszy wymiar i sens. Człowiek ma w sobie na tyle siły i odwagi, aby temu zadaniu podołać – JEST KREATOREM SWOJEGO ŻYCIA!