• Gestalt – początki tej szkoły terapii

    Posted on 12 listopada 2013 by admin in Gestalt.

    Niemieckie słowo „gestalt” oznacza kształt, formę. Pomimo tego, określenie to znane jest bardziej jako jedna z form psychoterapii, której początki pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat.

    Za twórce tej terapii uznaje się Frederika Salomona Perlsa. Urodził się on w miejscowości położonej pod Berlinem i wywodził się z rodziny żydowskie. W okresie młodości pasjonował się on sztuką teatralną i należał do kilku grup zajmujących się tą sztuką. W roku 1920 ukończył on studia psychologiczne pod okiem Kurta Goldsteina na Akademii Medycznej. Oprócz tego sam przecodził terapię u kilku naprawdę znanych i cenionych osobistości – między innymi Wilhelma Reicha i Heleny Deutsch. Frederik Salomon Perls bardzo zainteresowany był tematami dotyczącymi ludzkiej psychiki i filozofii – z tego też powodu chętnie zajmował się poznawaniem teorii znanych fenomenologów, holistów i egzystencjalistów. Oprócz tego zajmował się podróżami – między innymi do Azji, gdzie poznawał wschodnie filozofie – zen, taoizm i buddyzm. II wojna światowa i związane z nią prześladowania Żydów zmusiła, Frederika do uciecyki z Europy do Afryki Południowej. Kolejne lata to wydanie książki „Ego, głód i agresja”, a także emigracja do Stanów Zjednoczonych i wydanie kolejnego dzieła – „Terapia Gestalt”. To właśnie powstanie tej książki można uznać za prawdziwy początek jednej z najsłynniejszych psychoterapii na świecie. Duży wpływ na kształtowanie się terapii Gestalt miał wpływ osobistych przeżyć Perlsa. W domu rodzinnym nie zaznał on zbyt wiele miłości od swoich rodziców, a późniejsze lata przyniosły inne problemy – między innymi z jego zachowaniem, często sprawiał problemy jako nastolatek, wyrzucany był ze szkół, zdarzało mu się zajmować kradzieżą. Nie bez wpływu pozostało także jego żydowskie pochodzenie, przez które musiał on uciec ze swojej ojczyzny.

    Obecnie Gestalt jest jedną z najbardziej popularnych metod terapii, wykorzystywanej przede wszystkim przy leczeniu zaburzeń takich jak fobie, depresje i paranoje.

    Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gestalt

Comments are closed.