Gabinet psychoterapii Gestalt

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Twórcą humanistyczno – egzystencjalnej psychoterapii Gestalt był Fritz Perls, człowiek o barwnej osobowości i życiorysie.

Nurt psychoterapii Gestalt zakłada, iż każdy człowiek ma w sobie nieograniczony potencjał samoregulacji, a w związku z tym sam, poprzez wgląd w siebie i samopoznanie jest w stanie doświadczyć pełni swojego istnienia. Tym, co zakłóca ten stan doświadczania siebie w każdym aspekcie swojej egzystencji, są utrwalone w przeszłości schematy reakcji na trudne sytuacje życiowe, chęć bycia akceptowanym poprzez wyzbycie się swoich własnych odczuć i potrzeb na rzecz bliskich osób. Poprzez te utrwalone mechanizmy działania, człowiek wypierając siebie (i dopasowując swoje reakcje na bodźce zewnętrzne) na rzecz spełnienia oczekiwań najbliższych, zatraca swoją niepowtarzalność i autentyczność. Z biegiem czasu te reakcje stają się naszą drugą „skórą”, co powoduje, iż tak na prawdę nie wiemy kim jesteśmy, czego potrzebujemy dla siebie i od życia, aby miało ono dla nas jakiś głębszy wymiar i sens.

Dopiero docierając do pokładów własnych możliwości, poznając swoje słabsze i mocne strony, poprzez ich asymilację, jesteśmy w stanie w pełni zintegrować swoją osobowość, a tym samym w konsekwencji być W PEŁNI SOBĄ.

Dodaj komentarz