Cel terapii

Celem psychoterapii Gestalt jest samopoznanie, doświadczenie siebie w PEŁNI.

Podczas spotkań dwóch osób – indywidualności klienta i terapeuty – dochodzi do kontaktu mającego na celu umożliwienie doświadczania i poznania samego siebie. Jest to spotkanie oparte na dialogu egzystencjalnym dwóch równorzędnych osób. Terapeuta posiadając wiedzę, doświadczenie i angażując swoje emocje, podąża za klientem w jego świat wewnętrzny, w pełni akceptując jego indywidualność i potrzeby. Terapeuta nie ocenia, nie narzuca swojego punktu widzenia, lecz z empatią i zrozumieniem czuwa nad procesem wglądu i przemian swojego klienta.

Psychoterapeuta jest wiernym towarzyszem podróży wgłęb siebie, który aktywnie wspomaga proces przemian.

Istotnym aspektem dla każdej osoby jest poczucie bezpieczeństwa w relacji z drugim człowiekiem zwłaszcza, gdy podejmujemy wysiłek całościowego doświadczania swojej osobowości, tak jak to ma miejsce w relacji terapeutycznej. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia poczucia komfortu i bezpieczeństwa takiej relacji ma ścisłe przestrzeganie przez terapeutę zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Terapeuty Gestalt. Dodatkowym narzędziem jakim posługuje się każdy terapeuta Gestalt jest superwizja pracy terapeutycznej. Jest to niezbędny czynnik gwarantujący bezpieczeństwo i przede wszystkim sprawdzający właściwość/celowość podejmowanych kroków w terapii i jej kierunku. Superwizja polega na konsultacji z bardziej doświadczonym terapeutą – superwizorem, przy zachowaniu całkowitej anonimowości i dyskrecji klienta.